Het belang van Probiotica

De belangrijkste functie van het spijsverteringskanaal van de mond tot en met de endeldarm is de inname en vertering van voedsel, de absorptie van voedingsstoffen en het uitscheiden van afvalstoffen. Daarna zijn huis wist het maagdarmkanaal een belangrijk deel van het immuunsysteem. Het maagdarmkanaal wordt bevolkt door meer dan 2000 soorten Bacteriën.

De microbiële flora of darmflora is van groot belang voor onze gezondheid de microbiële flora is belangrijk voor alle voedselvertering en heeft invloed op allerlei fysiologische, immunologische en neurologische processen. Verstoring van het normale evenwicht tussen de verschillende micro-organismen, alleen niet veroorzaakt door een infectie (het binnendringen en zich vermenigvuldigen van ziekteverwekkende micro-organismen), kan uiteenlopende gezondheidsklachten veroorzaken.

Locaties in het lichaam waar zich van nature bacteriën huisvesten:

De mondholte, de maag, twaalfvingerige darm, dunne darm/ kronkeldarm, dikkedarm en feces(ontlasting).Dysbiose

Bij dysbiose is sprake van afname van de hoeveelheid symbionten en of toename van de hoeveelheid Pato biopten, Dit lijkt ondermeer tot de storing van een spijsvertering en activering van het immuunsysteem. De darmflora vormt zich in de Eerste levensjaren en is vrijwel stabiel vanaf het tweede tot derde levensjaar, in die periode kan (chronische) dysbiose ontstaan, bijvoorbeeld door dat een kind met een keizersnede is geboren.

Dysbiose kan gepaard gaan met (maag-darm) klachten zoals winderigheid, en opgeblazen gevoel, buikpijn, krampen, constipatie, diarree kan die jas is en halitose (slechte adem). Dysbiose kan de barrièrefunctie van de darmwand verminderen (verhoging darm per maand mee abiliteit of Leaky gut) En de weerstand tegen infecties verlagen dysbiose is geassocieerd met meer dan 25 chronische aandoeningen/ aandoeningen darmziekte zoals de ziekte van Crohn en PDS ( Prikkelbaar Darm Syndroom),Darminfecties Call or echt kanker komen allergie diabetes type 1 en type 2 en obesitas.

Andere aandoeningen waarbij een mogelijkheid verband bestaat met afwijkingen van het intestinale microbioom zijn de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, ADHD, autisme, depressie, angststoornis, chronisch vermoeidheidssyndroom, hart en vaatziekten, diverticulose, fragiliteit bij ouderen, afstoting na transplantatie, multiple sclerose, niet alcoholische leververvetting, borstkanker, reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew en polio- en retrovirusinfecties.

Of een dysbiose bijdraagt aan het ontstaan en de progressie van hierboven genoemde aandoeningen is nog niet altijd duidelijk onderzoek naar de mogelijke sociale verbanden is in volle gang daar is het definiëren van een
(on)evenwichtige microbiële flora al een enorme opgave.

Hier kunnen onder andere ten grondslag liggen een verkeerde voeding (onder meer hoge mate geraffineerde koolhydraten, dierlijke eiwitten en alcohol, maar lage vezelinname, psychische en lichamelijke stress, gastro-intestinale infecties, spijsverteringsstoornissen, constipatie, diarree, na een darmoperatie, bestraling, toxische belasting (zware metalen), veroudering, roken, medicijngebruik (antibiotica Kom maar maagzuurremmers Kom maar anticonceptiepil, narcose middelen en medicijnen in het algemeen.Probiotica

Probiotica bevorderd gezonde intestinale microbiële flora. De Wereldgezondheidsorganisatie definieert probiotica (voor het leven) als levende micro-organismen die in voldoende hoeveelheid ingenomen de gezondheid van de gastheer ten goede komen, meestal gaat het om melkzuurbacteriën die behoren tot het geslacht lactobacillus of bifidobacterium ze zijn geïsoleerd uit het intestinale microbioom van gezonde mensen of worden van de oudsher gebruikt voor de productie van gefermenteerde zuivel.

Probiotica verblijven over het algemeen tijdelijk (maximaal enkele weken) in het maagdarmkanaal, het zijn transiënte symbionten die zelf (specifieke) gezondheidseffecten hebben en die de activiteit van residenten symbionten kunnen beïnvloeden en deze In staat stellen terrein terug te winnen op pathobionten. Voedingssupplement met probioticum dient langere tijd te worden ingenomen als men het beste resultaat wilt en een langdurig effect.Eigenschappen probiotica

Probiotica hebben uiteenlopende eigenschappen:

 • Ze verbeteren intestinale microbiële evenwicht en verlagen de kans op kolonisatie door ziekteverwekkers door competitie met voedingsstoffen en of bindingsplaatsen aan darmepitheel en door productie van stoffen, waaronder (organische zuren bacteriën sinus, korteketenvetzuren, stikstofoxide, waterstofperoxide) Die ongewenste micro-organismen weren of Dode.
 • LGG produceert Eiwitten die biofilm vorming van pathogenen E.Colien salmonella bacteriën tegengaan.
 • De bacteriestammen LGG, LA- 5, B12 hebben aangetoonde antimicrobiële effecten en hebben een positieve invloed op de samenstelling van de darmflora.
 • LGG beschikt over zogenaamde pili (haar achtige structuren), waarmee LGG zich hecht aan het darmslijmvlies en zo competitie aangaat met pathogenen wat betreft bindingsplaatsen niet alle stammen kippen over pili, Wat een mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor het verschil in bindingscapaciteit en verblijfsduur in de darmen tussen bacteriestammen onderling.
 • het verbeteren van de mucosale barrière functie en het helpen voorkomen van bacteriële translocatie. (Het voorkomen van slechte en gevaarlijke bacteriën die door het lichaam heen kunnen gaan woekeren en de lymfeklieren en andere plaatsen in het lichaam waar ze ontstekingen kunnen veroorzaken).
 • Het modelleren van het lokale immuunsysteem. Dit betekent het verbeteren van de balans tussen pro en anti inflammatoire cytokines het stimuleren aangeboren en verworven weerstand.
 • Het helpen bij het voorkomen van leeftijdsgerelateerde achteruitgang van het immuunsysteem.
 • BB-12 en LGG hebben weerstandsverhogende immunomodulerende en ontstekingsremmende eigenschappen, mede door het beïnvloeden van de genexpressie in humane afweercellen.
 • BB-12 produceert ontstekingsremmende en anti mutagene metabolieten, waaronder polyamines.
 • LGG helpt de ontsteking van de dikke darm af te remmen mede door de verhoging van de VDR (vitamine-D receptor).
 • Ze ondersteunen de voedsel vertering (waaronder lactose) en de opname van voedingsstoffen (waaronder mineralen) en stimuleren de darmperistaltiek (de beweging van de darmen).
 • Ze produceren kleine hoeveelheden vitamines waaronder vitamine K, B-vitamines en korte keten vetzuren en polyamines die de gezondheid ten goede komen; korteketenvetzuren bijvoorbeeld stimuleren de deling van darmepitheelcellen, stimuleren de productie van slijm door darmepitheel en de excretie van pancreasenzymen en bevorderen de darmperistaltiek.

De stam LGG produceert twee proteïne die er normale groei en levensduur van de darmepitheelcellen ondersteunen:

 • Ze helpen bij het onschadelijk maken van toxine probiotica hebben anti mutagene en anti carcinogene eigenschappen (door binding en afbraakproducten carcinogene productie anti mutagene stoffen, ontstekingsremmer inkomen modulatie procarcinogene enzymen in het maagdarmkanaal, remming tumoren door immunomodulatie) en verlagen mogelijk de kans op rectaal kanker.
 • Ze binvloeden de energiebalans en remmen reabsorptie van cholesterol.


De werking van probiotica

Het is belangrijk precies te weten uit welke bacteriestammen een probioticum bestaat de werkzaamheid en gezondheidsbevorderende eigenschappen van een probioticum zijn grotendeels stam specifiek bijvoorbeeld, van de bacteriën die worden berekend tot de bacteriegroep melkzuurbacteriën, Bacterie geslachts en bacteriesoorten, is maar een beperkt aantal stammen geschikt voor het gebruik als probioticum, de belangrijkste is lactobacillus rhamnosus GG, LGG. De meest gebruikte bacteriestammen zijn 5 probiotische bacteriestammen, lactobacillus rhamnosus GG LGG: lactobacillus acidophilus, LA-5: bifidobacterium, BB-12 (B.lactis): Lactobacillus reuteri, RC-14. Dit zijn de meest gebruikte bacteriestammen die al decennia gebruikt worden door hun wetenschappelijk aangetoonde gezondheidseffecten. Deze bacteriestammen voldoen aan belangrijkste criteria voor probiotica:

De Belangrijkste criteria waaraan de bacteriestammen voldoen:

 • Ze zijn stabiel in een voedingssupplement mits volgens voorschrift bewaard.
 • Ze bereiken na orale inname levend het maagdarmkanaal, ze zijn ongevoelig voor maagzuur, pancreasenzymen en gal vloeistof, alwaar ze zich hechten aan darmepitheel(zorgt voor de opname van voedingsstoffen) en zich vermeerderen.
 • Hun Werkzaamheid is aangetoond in vele honderden preklinisch zijn klinische studies, die voor een belangrijk deel zijn gepubliceerd en wetenschappelijk onderbouwd maar weinig andere stammen hebben en dergelijk uitgebreide onderbouwing.
 • Ze hebben geen pathogenen eigenschappen en zijn veilig voor gebruik.


Dosering en veiligheid:

Volgens wetenschappelijk onderzoek denk men dat probiotica in het algemeen in de minimale dosis tussen 100 miljoen tot 100 miljard cfu per dag dienen te worden ingenomen, willen ze effect sorteren. Hogere doseringen zijn mogelijk Nog even effectiever en zijn veilig. Er zijn studies gedaan met doseringen tot wel 75 miljard cfu per dag of zelfs twee biljoen cfu per dag waarbij geen negatieve effecten werden waargenomen. Voor het effect van probioticum zijn er ook individuele factoren van belang zoals, PH van de maag, darm peristaltiek kom aan bestaande darmflora, het voedingspatroon is heel belangrijk en bepalend voor het effect van suppletie.

Een probioticum kan enige dagen tot weken worden ingenomen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een antibioticakuur, maar kan ook langdurig worden gebruikt bij chronische gezondheidsklachten. Probiotica hebben het predicaat generally recognized as Safe en zijn eveneens veilig voor Kinderen, zwangere en ouderen.

Bij ernstig zieke mensen kan voorzichtigheid echter geboden zijn. De verder weg belangrijkste reden om van probiotica gebruik af te zien is (ernstige) immunotherapie. Het gebruik van LGG tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding wordt geassocieerd met een significant kleinere kans op vroegtijdige weeën, respectievelijk een toegenomen immunoprotectieve activiteit van moedermelk.Extra informatie

Voor extra informatie kunt u bellen of mailen naar info@orthovitam.com