Wat is Ayurveda? 

DE GESCHIEDENIS VAN DE AYURVEDA

De Indiase geneeskunde heeft haar wortels in het hindoeïsme en dateert uit de vedische periode, die ongeveer 5000 jaar voor Christus begon. Ayurveda is een woord uit het Sanskriet en betekent letterlijk ‘wijsheid van het leven’. Dit duidt er al op dat de Indiase geneeskunde Ayurveda niet op zichzelf staat, maar een deel vormt van een levensvisie die gebaseerd is op eeuwige wijsheid en kosmische intelligentie. Ayurveda is holistisch van aard en geeft leefregels om fysiek, mentaal, sociaal en kosmisch in balans te blijven met de natuur.

DE FILOSOFIE VAN DE AYURVEDA

Ayurveda is gebaseerd op de oude Indiase stelling dat de mens een onderdeel is van de natuur. Daarom dient men zorgvuldig met zichzelf en de natuur om te gaan en steeds te zoeken naar een biologisch evenwicht. In de ayurvedische belevingswereld heeft elk aspect van de natuur een goddelijke vonk in zich. Dit kennisniveau kan de mens bereiken door emotionele en rationele wijsheid te vergaren en zich over te geven aan de natuurwetten in zichzelf en in de wereld. De wederkerigheid tussen de mens en de wereld om hem heen is een spirituele benadering. Om je bewust te worden van de eenheid is een verandering nodig binnen in jezelf, waarin je leert er te zijn voor de wereld, zoals de wereld er voor jou is. Daarom dien je zorgvuldig om te gaan met het stukje van de wereld waarin je leeft.

Dit sluit aan op de hindoeïstische levensvisie dat Maya de schijnwerkelijkheid is waarin wij leven. Achter de schijnwerkelijkheid houdt de ware kennis van het leven zich verborgen, het Brahman. Bevrijding van de zinsbegoocheling houdt in dat men vrij is van gehechtheid, onwetendheid en chaos, die voortkomt uit een onevenwichtige relaties tussen de drie basiskrachten of guna’s. De drie basiskrachten zijn:

SATTVA

Sattva vertegenwoordigd het idee van harmonie, dezuiverheid, de intellegentie en het waarnemingsvermogen. Dit is belangerijk voor een spirituele ontwikkleling. Als sattva overheerst is men nederig en oprecht.

TAMAS

Tamas staat voor duisternis, inertie, vertraging en verval. Als tama domineert, is men angstig en destructief van aard.

RAJAS

Rajas heeft te maken met energie, emoties en activiteiten. Als rajas sterk ontwikkeld is in een persoon, dan is deze ambitieus en gehecht aan macht en prestige.

Zie hier ayurveda producten van orthovitam.com: Ayurveda Supplementen